Tigrinya

ኣብ ሽልማት ቀ/ሚ ኣቢ ኣሕመድ ክዝከር ዘለዎን፣ ሓሶት ናይ ትግራይ ኦንላይን ብዛዕባ ፒርስ ሞርገን ዝበሎ

ኣብ ሽልማት ቀ/ሚ ኣቢ ኣሕመድ ክዝከር ዘለዎን፣ ሓሶት ናይ ትግራይ ኦንላይን ብዛዕባ ፒርስ ሞርገን ዝበሎ

 

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 ተዓዊቱ። እታ ኮሚተ ዶክተር ኣቢ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣብ ሰላምን ኣሁጉራዊ ምትሕብባርን ብፍላይ ከኣ ዝወሰዶ ቆራጽ ተበግሶ ኣብ ምፍታሕ ናይ ዶብ ግርጭት ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ከምዃኑ ሓቢራ።  እታ ኮሚቲ እዚ ሽልማት እንከላይ ንኹሎም መሻርኽቲ ንሰላምን ዕርቅን ኣብ ኢትዮጵያን ምብራቕን ሴሚናዊ ምብራቅ ናይ ዞባ ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ዘለዎ ኣፍልጦ ንምሃብ ከምዃኑ ገሊጻ።

እታ ኮሚቲ ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ኣሕመድ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኹነት ዝተቐበሎ ናይ 2002 ዶብ ብይን ኣገዳሲ ሙርኩስ ናይቲ ፍታሕ ከምዝነበረ ገሊጻ። ብጥቡቅ ምትሕብባር ናይ ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂ  ነቲ ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ንነዊሕ ዝኸደ ኩነታት ናይ ኣይሰላም ኣይኩናት ዝውድእ ናይ ሰላም ስምምዕ ቀልጢፎም ከምዘካየዱ ገሊጻ።

ኣብ ውልቀ ደራጃ ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ብትኽክል ምንባቡን ዝወሰዶ ቆራጽ ታሪኻዊ ስጉምቲ ነዚ  ሽልማት ምውሳዱ ንኹሉ ደለዩ ሰላም ኣዝዩ ዘሐጉስ’ዩ። እዚ ትካል፣ ሰላም ብተግባር ናይ ሓደ ኣካል ከምዘይመጽእ ገሊጹ እዃ እንተሃለወ ሓዳ ናይ ምዕራባውያን ኣተሓሳስባ ምስትውዓል ዘድልዮ ነገር ግን ኣሎ። ንሱ ድማ ንኹሉ ነገር ውልቃውነት ምትሓዝን ዝዓበየ ስእሊ ምሽፋንን እዩ። ልክዕ እዩ ተራ ናይ ውልቀ ሰባት ኣገዳስን ወሳንን ብምዃኑ ውልቃዊ ሽልማት ግቡእን ኣገዳስንዩ፣   ነቶም ተወሰኽቲ ወሰንቲ ረቛሒታትን ተራ ህዝብን ግን መዓረ መዓረ ኩሉ ግዜ ክዝከር ዘለዎ ጉዳይ እዩ።

ኣብዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ፣ ብቐዳምነት ክርሳዕ ዘይብሉ ምዕራባውያን ነዚ ሰለም ኣቐዲሙ ከይመጽእ ዝተጻወትዎ ኣዕናዊ ተራ እዩ። እዚ ምዝኽኻሮም’ውን ኣገዳሲ’ዩ። ምዕራብ ሃገራት ወያነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እንዳ ረገጸ ምሉእን ኩሉ ዓይነት ሓገዝ  ጌሮምሉ። እዚ ኣይሰላም ኣይኮናት ዝብሃል ናይ ወያነ ፖሊሲ ብቐንዱ ብምምኽካር ምስ ናይ ምዕራብ ሰበስልጣን ዝወሰኖ ምዃኑ ምስጢራዊ ሰነዳት ናይ ዊኪሊክስን ብተግባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰዱ ኣህጉራዊ ስጉምትታት ዝተረጋገጸ ሓቒ እዩ።

 ወያነን ኣዘዝቱን ብኹናት ምስ ፈሸሉ፣ እቲ ዝሓዝዎ ስትራተጂ ንኤርትራ ብኹሉ መዳይ ምድኻምን በዚ ፖሊሲ ዝመጹ ሳዕቤናት ናብ መንግስቲ ኤርትራን መራሕትን ኣሰኪምካ መንግስቲ ምእላይ ዝብል እዩ ኔሩ። እዚ ብሓያል ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ስትራተጂካዊን በሊሕን ኣተሓሕዛ መሪሕነቱን እቲ ናብ ኤርትራ ዝሓሰብዎ ናብ ወያነ ተገልቢጡ ወያነ ናብ ሆቴላት መቐልኡ ተሰጊጉ። ኣብዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ  ዝተጻወቶ ተራን ዝተሃንጸ ሓያል ምውህሃድ ምስ ኤርትራ ንወያነ ኣብ ምስጓግን ንምዕራብ ሃገራት ፖሊሲታቶም ከምዝቕይሩ ጌሩ። ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ኢሂወደግ ዝነበራ ውድባት ናይ ኦሮሞን ኣምሓራን ብመሪሕነት ናይ ዶክተር ኣቢን ካልኦትን ንወያነ ኣብ ምፍናውን ምህናጽ ሰላምን ወሳኒ ተራ ተጻዊቶምን ይጻወቱን ኣለዉ።

እቲ ዝዓበየ ስራሕ ናይ ምህናጽ ሰለምን ምትሕብባርን ተዓዊቱ እዃ ተኾነ ምሉእ ብምሉእ ምርግጋጹ ግን ናይ መወዳእታ ቅላዕ ናይቲ ኣብ መቀለ ሆቴላት ሰፊሩ ዘሎ ጉጂለ ከድልይ እዩ።

ኣብዚ በዚ ዓቢ ሽልማት ናይ ዶክተር ኣቢ ኩሉ ዘብዕለሉ ዘሎ እዋን፣ ናይ ወያነ ካድራትን ኣፈኛ ናይ ወያነ ዝኾነት ትግራይ ኦንላይን ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣኣቢን ፕረሲደንት ኢስያስን ጸርፍን ምዝላፍን የካይዱ ኣለዉ። ካብቲ ዘገርም ሕፍረት ዘይብሎምን ብተንኮል ዝተመልኡን ኮይኖም እምበር ናይ ሕጽረት ቋንቋ እንግሊዝ ክኸውን ኣይክእልን ግን ንህቡብ ጋዜጤኛ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፒርስ ሞርገን ንሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ንሽልማት ዝተሓጸየት ንምንቃፍ ዝተዛረቦ ኣሽሙር “ከመይሎም ደፊሮም ንሓደ ናይ በሓቂ ሰላም ዘምጸ ሽልማት ይህብዎ?” ብምባሉ ንሓንቲ ዝተጠቐመላ ቃል “Forged” ትብል ትርጉማ ከምቲ ኣበሃህልኡ ዘይኮነ ብኣሉታዊ ኣተርጉሞም ተጠቒሞም ዘይበሎን ዘይሓሰቦን ጌሮም ከቅርብዎ ፈቲኖም።  ንሱ ፎርጅድ ዝብል ቃል ዝተጠቐመሉ ትርጉሙ ሓደ ነገር ምስራሕ ወይ ምፍራይ ብፍላይ ምስ ከቢድ ጸገማት ማለት እዩ። to make or produce something, especially with some difficulty:

ናይቲ ጋዜጠኛ ዕላማ ነዛ ቡዙሕ ኣድናቆት ዘትረፈት ግን ብቡዙሓት ክትንቀፍ ዝጸነሐት ቆልዓ ካብ ሚዛና ንላዕሊ ኣፍልጦ ዝረኸበት ንምንቃፍ ኢሉ እዩ ምስቲ ዓቢ ዓወት ናይ ሰላም ዝተዓወተ  ዶክተር ኣቢ ብምንጽጻር ነቂፍዋ። እዚ ናይ ጉጂለ ወያነ ተንኮልን ሓሶትን ምጥምዛዝን ባህሪ ብጽቡቅ ዘምጸባርቕ እዩ።

ኣብ መደምደምታ ዮሃና ንዶክተር ኣቢ። ነዚ ሰላም ኣብ ምምጻእ ኩሎም ዋጋ ዝኸፈሉን ውሑስ ንምግባሩ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉን ድማ ምስጋና ይብጽሓዮም።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares