Home Articles posted by Serawr
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 13 ታሕሳስ 2018 Click below to play the video                           ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂ ናብ ሶማል ምብጻሕ የካይድ ኣሎ። እዚ ብዕድመ ናይ መራሒ ሶማል ዝካየድ ዘሎ ወግዓዊ ምብጻሕ  ናይ ክልቲኤን ኣሕዋት ሃገራት ታሪኻዊ ርክባት ንምሕያል ምዃኑንን፣ ኣብ ጉዳያት ናይ ክልትኣዊ […]Continue Reading
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 06 ታሕሳስ 2018           ኤርትራን ኣመሪካን ርክበን ንምምሕያሽ ዘለወን ቅርቡነትን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣቶ ቲቦር ናዢ ገሊጸን። እዚ እንዳማዕበለ ክኸይድ ዝጸነሐ ርክብ ናይ ክልቱኤን ኣገራት ንምምሕያሹ ቀንዲ ዓንቀፍቲ ኮይኖም ዝጸንሑ ኣብ ምእላይ እቲ ዝዓበየ ስራሕ […]Continue Reading