Home Articles posted by Serawr
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 11 ጥቅምቲ 2018 ቀዳማይ ሚንስተር ናይ ጥልያን ጂሰፐ ኮንተ ጽባሕ ናብ ኤርትራ ክኣትው ከምዃኑን ብዛዕባ ክልትኣዊ ርክባትን ዞባውን ኣሁጉራዊ ጉዳያት ምስ ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂ ከም ድዛራረቡ ሚንስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ገሊጹ።   ብወገን መራሕቲ ጥልያን ናይዚ ጉዕዞ ናብ ኤርትራን ኢትዩጵያን ኣገዳስነቱ ክገልጹ ከምዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ሰላም ስምምዕ ናይ ኤርትራን […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 29 መስከረም 2018 ናይ ኤርትራ ካቢነት ሚንስተራት ኣኼባ የካይድ ኣሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ንግሆ ኣኼብኡ ብዛዕባ ሓዲሽ ክውንነት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕን፣ ሰፊሕ ስትራተጂካዊ ዞባዊ ሽርክነትን ሰፊሕ ዝርርብ ኣካይዱ። ኣብ ናይ ዞባዊ ጉዳያ ብዝምልከት እቶም ሓሙሽተ ንዞባዊ ሽርክነት ዝመርሑ ኣዕኑድ – i) ናይ ነንሕድሕድ ልእላውነት ምክብባር፤   ii) ንጹር ቅጥዒ […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 23 መስከረም 2018 ናይ ሰላም ኖብል ተሸላሚት ዝኮነት ለይማህ ግቦዊ ዝተባህለት ውርይቲ ላይበርያዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝወሰደኦ ስጉምቲ ንሰላም ናይ 2018 ናይ ዓለም መዓልቲ ሰላም ብስም ክልቲኤን ሃገራት ክውፈ ኣለዎ ክትብል ጺሒፋ። “ኣብዚ ናይ ዓለም ናይ ሰላም መዓልቲ ነብዕለሉ ዘለና መዓልቲ፣ ጸሎተይ ዓለምና ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ናብ ናይ ዓለም ሰላም እንዳቐረበት ክትቅጽል […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 18 መስከረም 2018 ኣባ ሙሴ ዮስየፍ ዘርኣይ ከም ቀሺ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስታይን ምዃኑ ዝግለጽ፣ ብስም ግብረ ሰናይ ማሕበር ኣብ ምስግጋር ስደታኛታትን፣ ኣብ ፖለቲካዊ ጎስጓስን ዉዳበ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ንጡፍን ማእከላይ ተራ ክጻወት ዝጸነሐ ሰብ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ዓዲ ጥልያን ጋዜጣ ኣብ 1994 ብዝገበሮ ገበን ምሻጥ ናይ ሓሹሽ ንኽልተ ዓመትን ማእሰርትን […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 11 መስከረም 2018 መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ መሬት ኤርትራ እንከላይ ባድመ ብመሰረት ውዕል ብይን ኣልጀርስ ክወጽእ ትእዛዝ ሂቡ። እዚ ተበጹሑ ዘሎ ምዕባለ ብመሰረት ውሕሉል ስትራተጂካዊ ኣተሓሕዛን ኣተገባብራን  ናይ ሰላም መስርሕ ዝተበጽሐ ደርጃን ዓበይቲ ስርሓት ብመሪሕነት ናይ ክልቲኤን ሃገራት ክካየዱሉ ዝጸንሐን እዩ። ካብዚ እቶም ካብ ቅንዕና ተበጊሶም ክቕለውን […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 11 መስከረም 2018 ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ዛላምበሳ በዓል ሓዲሽ ዓመት ናይ ግእዝ ከብዕሉ ኣትዮም። በዚ ኣጋጣሚ ዶብ ናይ ዛላምበሳን ቡሬን ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብዚ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ደብረጽየንን ካልኦት ዓበይቲ ሓለፍቲ ተረኺቦም።  እዚን ዝተኻየዱ ርክባት ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኤን ሃገራትን ነዚ ሲዒቡ ዝመጸ ናይ ሓባር ባዓል ናይ […]Continue Reading