Home Archive by category Tigrinya

Tigrinya

Tigrinya Video Videos

ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኦክስፋም ድሕሪ ሓደጋ ምንቅጥቃት መሬት ኣብ ዝምዉና  ተጸሚዶም ከምዝነበሩ ተቃሊዑ። 

  ኦክስፋም ዝተባህለ ናይ ግብረ ሰናይ ውድብ ንግዳይት  ምንቅጥቃጥ ምሬት ናይ ሀይቲ ንኽረድኡ ኣብ 2011 ኣብ ዝኣተውሉ እዋን፣ ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን  ኣብ ዝምዉና እንከላይ ምስ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ተጸሚዶም ከምዝነበሩ ተቃሊዑ። ብተወሳኺ እዚ ከምዚ ዓይነትን ካልእ ዓመጻትን ኣብ ኦክስፋም ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣብ ብዙሓት ናይ ግብረ ሰናይ ውድባት ብሰፊሕ የጋጥም ከምዃኑ ተሓቢሩ።   ኣብዚ ኣሸሓት ዝቐዘፍን፣ ሚልዮናት […]
Life Style Tigrinya

ምእሳር ናይ ስነጥበባዊ ቆርጫጭ ብመንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ- “ስነጥበባዊ ክብረቱ ኣብ መሬቱ”

          ኩሉ ሰብ ክብረቱ ኣብ ሃገሩ ምዃኑ ኩሉ ዝኣምነሉ ሓቒ እዩ። ብፍላይ ግን “ንስነጥበባዊ ኣብ ሃገሩ እዩ ክብረቱ” ዝብል ዘረባ ዋላ እቶም ንስደት ዘምርሑ ስነጥበባውያን ንዝሓለፍዎ ጽቡቕ ግዝያት እንዳዘከሩ ዝብልዎ ዘረባ እዩ። ስነጥበባዊ ቖርጫጭ ካብቶም ህቡባትን ብስርሖም ዝድነቁን ቀልጢፎም ዝማዕበሉን መንእሰያት ሓድ እዩ። ብኩሉ መለኺዒታት እንከላይ ብኣታዊን ጽቡቕ ባይታ ረኺቡ ንነዊሕ […]
News Publication Tigrinya Tigrinya

መለኣኽቲ ናይ “ሰላም ቅኒት” ኣብ ረድዮ ድምጺ ኣመሪካን (VOA) ዘይቀረበ ጭብጥን

መለኣኽቲ ናይ “ሰላም ቅኒት” ኣብ ረድዮ ድምጺ ኣመሪካን (VOA) ዘይቀረበ ጭብጥን ሰራዉር ናይ ሓበሬታን መጽናዕትን ማእከል 01 ታሕሳስ 2017 ሰብ ‘ቅኒት መዝሙር ሰላም ንህዝቢታት ኢትዮጵያን ኤርትራን’ ኣብዚ ከይተበገሰ ዝተቓለዐን ዝተነጸገን ናይ ቅንዕና ዘይብሉ ተበግሶ፣ ብዘይ ገለ ሕፍረት ዘይምስሉ ክህብዎን ናይ ሰላም መላእኽቲ ኮይኖም ክቐርቡን ኣብ ቃለ መሕተት ምስ ድምጺ ኣመሪካ (VOA) ብዕለት ሕዳር 29 ዝገበርዎ […]