Home Archive by category Tigrinya

Tigrinya

Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 23 መስከረም 2018 ናይ ሰላም ኖብል ተሸላሚት ዝኮነት ለይማህ ግቦዊ ዝተባህለት ውርይቲ ላይበርያዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝወሰደኦ ስጉምቲ ንሰላም ናይ 2018 ናይ ዓለም መዓልቲ ሰላም ብስም ክልቲኤን ሃገራት ክውፈ ኣለዎ ክትብል ጺሒፋ። “ኣብዚ ናይ ዓለም ናይ ሰላም መዓልቲ ነብዕለሉ ዘለና መዓልቲ፣ ጸሎተይ ዓለምና ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ናብ ናይ ዓለም ሰላም እንዳቐረበት ክትቅጽል […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 18 መስከረም 2018 ኣባ ሙሴ ዮስየፍ ዘርኣይ ከም ቀሺ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስታይን ምዃኑ ዝግለጽ፣ ብስም ግብረ ሰናይ ማሕበር ኣብ ምስግጋር ስደታኛታትን፣ ኣብ ፖለቲካዊ ጎስጓስን ዉዳበ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ንጡፍን ማእከላይ ተራ ክጻወት ዝጸነሐ ሰብ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ዓዲ ጥልያን ጋዜጣ ኣብ 1994 ብዝገበሮ ገበን ምሻጥ ናይ ሓሹሽ ንኽልተ ዓመትን ማእሰርትን […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 11 መስከረም 2018 መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ መሬት ኤርትራ እንከላይ ባድመ ብመሰረት ውዕል ብይን ኣልጀርስ ክወጽእ ትእዛዝ ሂቡ። እዚ ተበጹሑ ዘሎ ምዕባለ ብመሰረት ውሕሉል ስትራተጂካዊ ኣተሓሕዛን ኣተገባብራን  ናይ ሰላም መስርሕ ዝተበጽሐ ደርጃን ዓበይቲ ስርሓት ብመሪሕነት ናይ ክልቲኤን ሃገራት ክካየዱሉ ዝጸንሐን እዩ። ካብዚ እቶም ካብ ቅንዕና ተበጊሶም ክቕለውን […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 11 መስከረም 2018 ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ዛላምበሳ በዓል ሓዲሽ ዓመት ናይ ግእዝ ከብዕሉ ኣትዮም። በዚ ኣጋጣሚ ዶብ ናይ ዛላምበሳን ቡሬን ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብዚ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ደብረጽየንን ካልኦት ዓበይቲ ሓለፍቲ ተረኺቦም።  እዚን ዝተኻየዱ ርክባት ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኤን ሃገራትን ነዚ ሲዒቡ ዝመጸ ናይ ሓባር ባዓል ናይ […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 5 መስከረም 2018 ቀዳማይ ሚንስተር ኣቢ ኣሕመድ ናይ ክልተ መዓልቲ ምብጻሕ ከካይድ ሎሚ ናብ ኤርትራ ኣትዩ። ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂ ኣብ ዓሰብ ኤርፖርት ተቀቢልዎ። ካብዚ ምብቕጻል ናብ ባጽዕን ኣስመራን ከምዝበጽሕን ተሓቢሩ። ዕላማ ናይዚ ምብጻሕ ትግባረ ናይ ሰላም ስምምዕ ክልቲኤን ሃገራት ዝፈረማሉ ምዃኑ ተሓቢሩ። ብተወሳኺ ናይ ሶማል ፕረሲደንት ሎማዓንቲ ናብ ኤርትራ ከምዛኣቱን ሰለስቲኦም […]Continue Reading
Tigrinya
21 ነሓሰ 2018 ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል ናይ ኢትዮጵያ ቤት ፍርዲ ንጌታቸው ኣሰፋ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ዝነበረ  ንኽእሰር ትእዛዝ ከምዘተሓላለፈን ናብ ሱዳን ከምዝሃደመን ኢሳት ቲቪ ገሊጻ። ብተወሳኺ ጌታቸው ኣብ መቐለ ሆቴል ከምዝቐነየን ብሓገዝ ናይ ፖሊስ ናይቲ ኸባቢ ንሱዳን ንኽሃድም ከምዝሓገዝዎ ገሊጾም። እዚ ትእዛዝ ምእሳር ናይ’ዚ ናይ ወያነ ዝለዓለ ናይ ስለያ ሓላፊ ዓቢን […]Continue Reading