Home Archive by category Tigrinya (Page 2)

Tigrinya

News Tigrinya
                      ምእሳር በረኸት ስምኦንን ጉዳይ ኣብ መቐለ ተሪፎም ዘለው ገበነኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንበረከት ስምኦን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተዎ ኣብ  ናይ መንግስቲ ማዕከን ዜና ተገሊጹ። በረኸት ስምኦን ብብልሽውና ተኸሲሱ ካብ መንበሪ ገዝኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተወሲዱ።   በረኸት ስምኦን ኣብ ግዜ መለስ ዜናዊ ዓቢ ጽልዋ […]Continue Reading
News Tigrinya
        ፕረሲደንት ናይ ቱርኪ ንኤርትራዊ ኣልዓማ ሊክ ዝበሃል እስላማዊ ውድብ ብወግዒ ክሕግዝ ጀሚሩ። ብዕለት ሓሙሽተ ናይዚ ሓድሽ ዓመት ላዕለዋይ በዓል ስልጣንን ናይ መንግስቲ ቱርኪ ፖሊሲ ኣብ ናይ ዓረብን እስላማዊ ክፋል ዓለምን ኣብ ምሕንጻጽ ዓቢ ጽልዋ ከምዘለዎ ዝፍለዝጥ ያሲን ኣክታይ ዝተባህለ ቀንዲ ኣማኻሪ ናይቲ መንግስቲ ሰልፊ ኣብዚ  ናይ ምምራቕ ቤት ጽሕፈት ምኽፋት ዝተኻየደ […]Continue Reading