Home Archive by category Tigrinya (Page 3)

Tigrinya

News Tigrinya
                      ምእሳር በረኸት ስምኦንን ጉዳይ ኣብ መቐለ ተሪፎም ዘለው ገበነኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንበረከት ስምኦን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተዎ ኣብ  ናይ መንግስቲ ማዕከን ዜና ተገሊጹ። በረኸት ስምኦን ብብልሽውና ተኸሲሱ ካብ መንበሪ ገዝኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተወሲዱ።   በረኸት ስምኦን ኣብ ግዜ መለስ ዜናዊ ዓቢ ጽልዋ […]Continue Reading
News Tigrinya
        ፕረሲደንት ናይ ቱርኪ ንኤርትራዊ ኣልዓማ ሊክ ዝበሃል እስላማዊ ውድብ ብወግዒ ክሕግዝ ጀሚሩ። ብዕለት ሓሙሽተ ናይዚ ሓድሽ ዓመት ላዕለዋይ በዓል ስልጣንን ናይ መንግስቲ ቱርኪ ፖሊሲ ኣብ ናይ ዓረብን እስላማዊ ክፋል ዓለምን ኣብ ምሕንጻጽ ዓቢ ጽልዋ ከምዘለዎ ዝፍለዝጥ ያሲን ኣክታይ ዝተባህለ ቀንዲ ኣማኻሪ ናይቲ መንግስቲ ሰልፊ ኣብዚ  ናይ ምምራቕ ቤት ጽሕፈት ምኽፋት ዝተኻየደ […]Continue Reading
News Tigrinya
        መራሕቲ ወያነ  ንሰላም መስርሕ ንምዕንቃፍ ብስም ህዝቢ ዝወደብዎ ምቅዋም ንሰራዊትን ኣጽዋርን ኢትዮጵያ ካብ ዲብ ምስሓብ  ብምኽያድን፣ ንገበነኛታት ከም ጌታቸው ኣሰፋን ካልኦትን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከረክቦም ዝቀረበሉ ሕቶ ብምንጻግ ነቲ መደናገሪ ፖለቲኣዊ ባህሊ ወያነ ዳግማይ ኣቃሊዖም። መራሕቲ ወያነ በቲ ሓደ ወገን ህዝቢ ተጠቒሞም ሰራዊትን ኣጽዋርን ካብ ዶብ ከይስሕብ ተቃውሞ የካይዱ፣ በቲ ካልእ ድማ […]Continue Reading
News Tigrinya
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ዘተ ብዛዕባ ኩቡር ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፣ ምዕጻው(?) ዶብን ካልእ ቐንዲ ፍጻሜታት ናይ 2018 ጉዳይ ኤርትራ-ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ኣንፈት ወያነን ገለ መብርህታት ብዛዕባ ማርቲን ፕላውትን ካልኦት ጉዳይ ሚድያ ጸብጻባት ከም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምስዳድ ናብ ሶማልን ዘጠቃለለ ጉዳያት ይርከብዎ። Share on: WhatsAppContinue Reading
News Tigrinya
ኣብ ናይ ሎሚ ዘተ ናይ መራሕቲ ወያነ ሒዞም ዘለዉ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ምልዕዓል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ምፍጣር፣ ሽርሕታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ፣ ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል ብመንጸር ድሕሪ ባይታ ታሪኽ፣ ዕላማታት ወያነን ስትራተጂካዊ ጌጋታቶምን፣ ህልው ዝምቡል ስነኣእምራዊ ኩነታትን ምንቅስቃሳቶም ኣብ ሶሻል ሚድያን። ከምእዉን ብዓይኒ ረበሓ ህዝቢ ትግራይን ትግራይን እንታይ እዩ እቲ ክውንነታዊን ቅኑዕን መንገዲ ክኸውን ዝነበሮ? Share […]Continue Reading