News Tigrinya

ኤርትራ ርክባታ ምስ ኣመሪካን ጥልያንን ንቕድሞት ተሰጉም ኣላ

ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 06 ታሕሳስ 2018

 

 

 

 

 

ኤርትራን ኣመሪካን ርክበን ንምምሕያሽ ዘለወን ቅርቡነትን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣቶ ቲቦር ናዢ ገሊጸን።

እዚ እንዳማዕበለ ክኸይድ ዝጸነሐ ርክብ ናይ ክልቱኤን ኣገራት ንምምሕያሹ ቀንዲ ዓንቀፍቲ ኮይኖም ዝጸንሑ ኣብ ምእላይ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኮይኑ ጸኒሑ። በጀካ ምእላይ ናይ ወያነ ተኻታትልቲ ምምሓዳርት ናይ ኣመሪካ ገዲፎሞ ዝኾዶ እገዳታት ኣብ ምልዓል ኣመሪካ ኣወንታዊ ስጉምትታት ክትወስድ ጸኒሓ።

መዓረ መዓረ ምዚ ናይ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዘካይዶ ዘሎ ምብጻሕ ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ በቶም ብዝሓለፉ ምምሕዳራት ኣመሪካ ጸኒዑ ዝነበረ እገዳታት ብዛዕባ ናይ ልምዓት ሓገዝት ንኤርትራ ብዝምልከት፣  ናይ ፋይናንስያዊ ሓገዛት ኣብ ትምህርትን ባህላዊ ምልውዋጥ ዘጠቓለለን ክፍቀድ መምሪሒ ሂቡ። ብተወሳኺ ንኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ተነፊግዋ ዝጸነሐ ናይ ልምዓት ለቓሕን ሓገዘን ካብ ኣይኤሜፍን ናይ ዓለም ባንክን  ክፍቀድ መምርሒ ሂቡ።

ኤርትራ ኣብ ርእሰ ሙርከሳ ፖሊሲ ትኽተልን ረድኤት ዘይትደልን፣ እቲ ትነርጾ ሽርክነትን ወፍሪን፣ ልምዓታዊ ሓገዛት ተኾነ ውን ነቲ ናይ ርእስኻ ምኽኣል ፖሊሲ ዝሕግዝ ክኸውን ትመርጾ እንተኾነት፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ዕስራ ዓመታት ንኤርትራ ምብትታን ዝተኻየደ ቀንዲ ስትራተጅታት ሓደ ቁጠባዊ ኩናት እዩ ኔሩ። ዝሓለፉ ምምሕዳራት ኣመሪካ ነቲ ብመንገዲ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ዝገበርዎ እገዳ ጥራይ ዘይኮነ እታ ሃገር ባዕላ ዝወሰደቶ ስጉምትታት ኤርትራ ካብ ዝኾነ ናይ ዓለም ምንጪ ሓገዝ ይኹን ለቓሕ ከምዘይትረክብ ጌራ እያ።

ኣብ ናይ ውኪሊክስ ሰነዳት ከምዝተቓልዐ ንጀርመን ብዘርብሕ ወለድ ዘለዎ ለቓሕ ንብሻ ዕደና ንምብጋስ ንኤርትራ ከተለቀሓ ምስተሰማመዐት፣ ብትእዛዝ ናይ ሽዑ ምምሕዳር ኣመሪካ ጠጠው ከምዝብል ኮይኑ። እዚ ሓደ ኣብነት እምበር ኤርትራ ዋላ ካብቲ ኩለን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ሓገዝ ንኤድስ ዝረኽብኦ ከይተረፈ እዩ ጠጠው ክምዝብል ተጌሩ።

ካብ ከምዚ ዓይነት ሓርፋፍ ዝምድና ይበገሳ እምበር፣ እዚ ሓዲሽ መድረኽ ንኽልቲኤን ሃገራት ረረበሐአን ብዝሕልው መንገዲ ብምትሕብባር ክሰርሕኦ ዝኽእላ ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ ቡዙሕ መዳያት ኣብ ክልትኣውን ዞባውን ኣሁጉራውን ጉዳያት ኣለዉ።

ነቲ ቀዳማይ ሚንስተር ናይ ሃገር ጥልያን  ኤርትራ ዝበጸሓሉ ዝተኻየደ ስምምዓት ንቕድሚት ዝወስድ፣ ምክትል ወጻኢ ጉዳያት ናይ ጥልያን ምስ ወከልቲ ናይ ንግዲ ናይቲ ሃገር ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ተካይድ ኣላ። ሎሚ ምስ ፕረሲደንት ኢስያስ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ነዊሕ ታሪኽ ጽምዶ ናይ ጥልያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምዝካር ነቶም ኣውፈርቲ ኣብ ዝተፈላለይ ሴክተራት ናይ ቁጠባ ከውፍሩ ዕድመ ኣቅሪብሎም። እታ ምክትል ሚንስተር ብወገና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንጥልያን ኣውፈርቲ ዓበይቲ  ዕድላት ከምዘለዎምን እቲ ዝግበር ወፍርታት ንህዝቢ ናይቲ ዞባን፣ ሕዝቢ ሃገር ጥልያን ከምዘርብሕ ገሊጻ። ብተወሳኺ ትማሊ እዛ በዓል ስልጣን ኣብ ምምራቕ ሓዲሽ ናይ ካርድያሎጂ ክፋል ኣብ ኦሮታ ሆስፒታል ተሳቲፋ።

ብተወሳኺ ሎሚ ነዞም ኣውፈርቲ ንኣብ ኤርትራ ደሎ ዕድላት ናይ ወፍርን ሕግታትን ብዝምልከት ኣኼባ ተኻይድሎም። ኣብዚ ኣኼባ ሚንስተር ዑስማንን ምክትል ሚንስተር ጉዳይት ወጻኢ ኢማኑኤላ መደረ ሂቦም።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares