Tigrinya

ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ናይ ስራሕ ወረቀት ኣቕሪቡ

ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 08 ሕዳር 2018

ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ናይ ስራሕ ወረቀት ናብ ወጻኢ ጉዳያት ሚንስተር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣረኪቡ። ኣብዚ ናይ ስራሕ ወረቐት ምርካብ ስነስርዓት ክልቲኦም ሓለፍቲ ብዛዕባ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ዘተ ከምዘካየዱ ተሓቢሩ።

ሚንስተር ወርቅነህ ርክብ ናይ ክልቲኤን ሃገራት እንዳሓየለ ይኸይድ ከምዘሎን፣ ክልቲኤን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽድይብ ኣድሂበን ይሰርሓ ከምዘለዋን፣ ነዚ ንምዕዋት ኣምባሳደር ርእሶም ዓቢ ኣበርክቶ ከምዝግብር እምነቱ ከምዝገለጸ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መራኸቢ ቡዙሓን ሓቢሮም።

ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ዓቢ ተመክሮን ክእለትን ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ እዩ። ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣብ ኣመሪካ ኾይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገልን ቅድምን ድሕርን ናጽነትን ኣብ ዝተፈላለዩ  ኣገደስቲ ጽፍሕታት ዝሰረሐ ተጋዳላይ እዩ።

ቅድሚ ገለ ሰሙናት ነዚ ሓዲሽ ናይ ሰላም ሃዋሁ ንምምራዝ ዝተዓጥቁ ባእታታት፣ ኣምባሳደር ሰመረ ናብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኮይኑ ምምዳቡ ነጺግዎ ኢሎም ዝሰንዕዎ ሓሶት ብሰፊሕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከምድዘርግሑ ድዝከር እዩ።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares