News

መንግስቲ ሱዳን ነቲ ብናይ ቀጠር ዶላርን፣ ጸግዒ ወያነን ወሲዱ ዘበላሸዎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምስ ኤርትራ ከዐርዮ ድልየት ከምዘለዎ ይገልጽ ኣሎ። 

ሰራውር ሓበሬታ ማእከል 29 ሰነ 2018

መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ካብ ቀጠር ናይ ሚልዮናት ዶላርን፣ ንብረትን፣ ወፍርን፣  መብጸዓታት ገሊኡ’ውን ብተግባር ብዝረኸቦ ሓገዛት፣ ንኤርትራ ገንሸል ክገብር ፈቲኑ ከምነበረ ኣብ ዝኽሪ ኩሉ ገና ብሓድሹ ዘሎን፤  ከምእዉን መንግስቲ ሱዳን ናይ ዶብ ምዕጻው ዝወሰዶ ስጉምቲ ዘሎ ጉሁድ ክውንነትን እዩ። ብተወሳኺ መንግስቲ ሱዳን ኣቀድም ኣቢሉ ምስ ወያነ ዝጀመሮ ጥቡቕ ሕግብግብ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ጽቡቕ ርክብ ኣዝሒልዎ ከምዝነበረ ተዓዘብቲ ክገልጽዎ ዝጸንሑ ጉዳይ እዩ።

 ሕጂ ግን፣ መንግስቲ ሱዳን ምስ ኤርትራ ሃናጺ ዝኾነ ዝምድና ከማዕብል ድልየት ከምዘለዎ ብመንገዲ ምክትል ሓላፊ ሰክረታርያት ጉዳያት ኣፍሪቃ ናይ ሃገራዊ ጉባኤ ሱዳን ዑመር ዓጣ፣ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ብምኻድ መልእኽቲ ናብ  ኣምባሳደር ኤርትራ ኢብራሂም ኢድሪስ ከምዘተሓላለፈ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ሓቢሮም።

እዚ ኣገዳስን ኣውንታውን ምዕባለ እዃ እንተኾነ፣ መንግስቲ ሱዳን ብቐጻሊ ብናይ ግዝያዊ ጥቕምታት ንስትራየጂካዊ ረበሓታትን ርክባትን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት እንዳተጋላበጠ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእትዎ ጸኒሑ እዩ። ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ብትእዛዝ ናይ ቀጠርን ምትሕብባር ናይ ወያነን ንዶብ ኤርትራ ዓጽዩ ናብቲ ከባቢ ገዚፍ ሰራዊት ሰዲዱ።

ልእኹ ግን፣ ልኡኽ ሓሊቦ ስለዝነበረ ኣብ መጀመርያ  ምኽንያት መዕጸዊ ናይ ዶብ ንኣብ ምብራቕ ሱዳን ዘለዉ ዑጥቃት ዕጥቆም ንኸፍትሖም ምዃኑ ገሊጹ። ምስቶም ለኣኽቱ ዝተሰማምዖ ግን ካልእ እዩ ኔሩ። በዚ መሰረት ኣኻል ናይ ወጻኢ ጉዳያት ናይ መንግስቲ ቀጠር፣ ዝኾነት ናይ ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ እቲ ምኽንያት ምዕጻው ናይ ዶብ ግብጻውያን ወተሃደራት ኣብ ሳዋ ከምዝኣተውን ንሱዳን ስግኣት ስለዘሕደረላ ምዃናን ሓሶት ዘርጊሓ። እዚ ምስቲ መንግስቲ ሱዳን ዝበሎ ተጻራሪን ዘሕፍርን ስለዝነበረ መንግስቲ ሱዳን ምኽንያት ናይ ውሳናኡ ናብቲ ኣልጀዚራ ዘውጻቶ ክቕይሮ ተገዲዱ። ብድሕሪ’ዚ ውን እቲ ናይ ግብጺ ጽንጽዋይ ጌጋ ከምዝነበረ ተገልቢጡ ገሊጹ።

እዚ ሓደ ኣብነት እምበር ኤርትራ ኣብ ጽቡቑን፣ ኣብ ክፉኡን ዋላ’ውን ፕረሲደንት በሽር ብናይ ምዕራባውያን ቤት ፍርዲ እንዳተሃደነ ኣብ ጎኒ ሱዳን መርገጺ ክትወስድ ከላ፣ መንግስቲ ሱዳን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዞባውን፣ ኣሁጉራውን መጋባእያታት ዝግበር ዝነበረ ሽርሕታት ኣንጻር ኤርትራ ኢዱ ይሕውስ ኔሩ።

እዚ ኣብ ስትራተጂ ዘይኮነ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ግዝያዊ ረበሓ ናይ ምግልባጥ ባህርያት ናይ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተሓጽረ ጥራይ ዘይኮነ፤ ምስ ካልእ ሃገራት ዘለዎ ርክባት’ውን ከምኡ እዩ። እዚ ናይ ቀረባ ኣብነት ካብ ቀጠርን ናይ ሱዑድያን መሻርኽታን ኣብ ምትህልላኽ ከለዋ ሱዳን ካብ ክልቲኡ ደምበታት ክበልዕ ምፍታኑ ቀሊል መግለጺ ናይዚ ባህሪ እዩ።

ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ጽንኩር ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ንዚ ተጋላባጣይ ፖለቲካዎ ባህሪ ናይ ሱዳን ተጻዊርዎ ከይዱ እዩ። እቲ ብሕጂ ዝምዕብል ዝምድና ግን ዘላቕን ንክልቲኡ ህዝብታት ዘርብሕ ክኸውንን፣ ብዓቢኡ’ውን ንህዝቢ ሱዳን ዘየርብሕ ምዃኑን መንግስቲ ሱዳን ተረዲኡ ከውግዶ ከምዘለዎ ክበርሃሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ።

 

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares