Home Posts tagged italy
News Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 06 ታሕሳስ 2018           ኤርትራን ኣመሪካን ርክበን ንምምሕያሽ ዘለወን ቅርቡነትን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣቶ ቲቦር ናዢ ገሊጸን። እዚ እንዳማዕበለ ክኸይድ ዝጸነሐ ርክብ ናይ ክልቱኤን ኣገራት ንምምሕያሹ ቀንዲ ዓንቀፍቲ ኮይኖም ዝጸንሑ ኣብ ምእላይ እቲ ዝዓበየ ስራሕ […]Continue Reading
Tigrinya
ሰራውር ናይ ሓበሬታ ማእከል 11 ጥቅምቲ 2018 ቀዳማይ ሚንስተር ናይ ጥልያን ጂሰፐ ኮንተ ጽባሕ ናብ ኤርትራ ክኣትው ከምዃኑን ብዛዕባ ክልትኣዊ ርክባትን ዞባውን ኣሁጉራዊ ጉዳያት ምስ ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂ ከም ድዛራረቡ ሚንስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ገሊጹ።   ብወገን መራሕቲ ጥልያን ናይዚ ጉዕዞ ናብ ኤርትራን ኢትዩጵያን ኣገዳስነቱ ክገልጹ ከምዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ሰላም ስምምዕ ናይ ኤርትራን […]Continue Reading