News Tigrinya

ድሙቕ ኣዉያት ወያነ ብምኽንያት ምስሓብ ሰራዊትን ምህዳን ገበነኛታት

 

 

 

 

መራሕቲ ወያነ  ንሰላም መስርሕ ንምዕንቃፍ ብስም ህዝቢ ዝወደብዎ ምቅዋም ንሰራዊትን ኣጽዋርን ኢትዮጵያ ካብ ዲብ ምስሓብ  ብምኽያድን፣ ንገበነኛታት ከም ጌታቸው ኣሰፋን ካልኦትን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከረክቦም ዝቀረበሉ ሕቶ ብምንጻግ ነቲ መደናገሪ ፖለቲኣዊ ባህሊ ወያነ ዳግማይ ኣቃሊዖም።

መራሕቲ ወያነ በቲ ሓደ ወገን ህዝቢ ተጠቒሞም ሰራዊትን ኣጽዋርን ካብ ዶብ ከይስሕብ ተቃውሞ የካይዱ፣ በቲ ካልእ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንገበናኛታት ክኣስሩ ዝመጹ ናይ ፈደራል መንግስቲ ወተሃደራት ዓጢቁ ሓለዋ ከካይድ ይሕብሩን፣ ትእዛዝን ምምእካልን ካብ ፈደራል መንግስቲ ነጺጎም ኣብ ምዕንዳር ይርከቡ።

ብተወሳኺ ነቲ ብቀጻሊ ክዝምርዎ ዝጸንሑ ናይ ሓሶት ናይ ሰላም መዝምሩን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ነብሶም ኣብሊጾም ከምዝፈትውዎ ከካይድዎ ዝጸንሑ ናይ ምድንጋር ጎስጓስ “ካብ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንፈርሕ ኢና” ብምባል ነቲ ንሰላም ምስጓም ዝካየድ መስርሕ ናይ ሰራዊትን ኣጽዋርን ምስሓብ ብምቅዋም ነቲ ናይ ሓቂ ቅሉዕ ምስሎም ብዝያዳ ኣቃሊዖም።

ብሰንኪ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ምስፍሕፋሕን ምዕብላልን ኣጅንድኡ ኣብ ዓዘቕቲ ዝኣተወ መሪሕነት ወያነ፣ ሕጂውን ተኾነ ኣብ ጸወትኡ ዘብቀዐ ኩነታት ማለት ሓሳባቱ ተንጺጉን ተጓሒፉን፣ ፖለቲካዊ፥ ወተሃደራዊ፥ ጸጥታዊ፥ ዲፕሎምስያዊ፥ ዓቕምታት ይኹን ዕድላት ዘይብሉ፣ እታ ናይ መወዳእታ መጻወቲ ጠላዕ ኣላትኒ ዝብላ ናይ ዶብ ጉዳይ ናይ መወዳእታ መዕለቢ ንኸይረክብ ዕንቅፋት ምግባርን፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ምፍጣርን፣ እዚ ንምክያድ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ከም ቀንዲ መሳርሕን መሕብእን ተጠቒሙ ናይ ዓቕሊጽበት ፈተነታት ኣብ ምክያድ ይርከብ።

እዚ  ዓውታ ዘለዎ ድሙቕ ናይ ወያነ ኣውያት ካልእ ዝሕብሮ ነገር መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዚ መስርሕ ሰላምን ንመሪሕነት ወያነ ኣብ መዕለቢኦም ንምብጻሕ ሓያል ስራሓት የካይዳ ከምዘለዋ ዘረድእ እዩ።

እዚ ወያነ ብመንገዲ ልሳኑ ዝኾነት ብትግራዎትን ተደናገጽቱን ትካየድ ዘላ ቢቢሲ ትግርኛን ድምጺ ኣመሪካን ከምእዉን ናይ ወያነ ናይ ማሕበራዊ መዲያ ወከልቲ ዘጋዋድሕዎ ወረ ምቅዋም ንምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዶብ ሓደ ኣብነት ኣውያት ናይ ወያነ እዩ። ቢቢሲ ትግርኛ ኣብቲ ዝሳዓበ ጸብጻባ እቲ ሰራዊት ከምዘይስሕብ ከም ዓወት ዘቕረበቶ፣ ትርጉም ኣልቦ ዝገብሮ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ድበዘሐ ሰራዊቱን ኣጽዋሩን ካብቲ ግንባራት ከምዝሰሓበ ክሕበር ጸኒሑን በዚ ብወያነ ዝውደቦ ዕብዳን’ውን ጠጠው ዝብል ኣይኮነን።

ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ከምዝሓበሮ ትግራይ መሕብኢ ተጋሩን ካብ ካልእ ክልል ዝርከብዎም ገበነኛታት ኮይና እንተሃለወት፣ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣህጉራዊ ፖሊስ ስምምዕ ብምክያድ ድሮ ናብ  ካልኦት ሃገራት ዝገዓዙ ገበነኛታት ተኣሲሮም ንሃገር ይኣትዉ ከምዘለዉ ተሓቢሩ። ህዝቢ ትግራይ ከም ኩሉ ኣህዛብ ተረባሒ ናይ ሰላምን ምዕባለን ክኸውን ምእንቲ ንዞም ብረብሓ ህዝቢ ትግራይ እንከላይ ዝተጣልዑ ገበነኛታት መሕብኢኦምን መሳሪሕኦም ናይ ዕግርግር ኣጀንዳ ክኸውን ከፍቅድ ኣይግባእን።

Serawr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares